Amorfe figuren – Roberto Matta (1911-2002) en de kracht van fluo
Naomi Meulemans
€22.50
Amorphous Figures – Roberto Matta (1911-2002) and the Power of Fluorescent Paint
Naomi Meulemans
€22.50
Katoen Natie – The Applied Engineering Company
Tom D'haenens & Katoen Natie
€120.00
Heilige Familie in Nazareth – Over Diego Quispe Tito (ca. 1611-1681), de kunst van Cuzco, en Antwerpen als Hollywood aan de Schelde
Katharina Van Cauteren
€22.50
The Holy Family in Nazareth – On Diego Quispe Tito (c.1611-1681), the Art of Cuzco, and Antwerp as Hollywood on the Scheldt
Katharina Van Cauteren
€22.50
Portret van Johannes I Gansacker – Adellijke ambities van een Antwerpse diamantslijper en de jonge Antoon Van Dyck (1599-1641)
Leen Kelchtermans
€22.50
Portrait of Johannes Gansacker I – Aristocratic Ambitions of a Diamond Cutter and the Young Anthony Van Dyck (1599-1641)
Leen Kelchtermans
€22.50
Bloemenvaas met vanitassymbolen – Jan Davidsz. De Heem (1606-1684) op de grens tussen traditie en vernieuwing
Sven Van Dorst
€22.50
Vase of Flowers with Vanitas Symbols – Jan Davidsz. De Heem (1606-1684) on the Boundary between Tradition and Innovation
Sven Van Dorst
€22.50
Hoofdenbakker – Dromen van menselijke maakbaarheid in de vijftiende tot de zeventiende eeuw
Wendy Wauters
€22.50
Head-Baker – Aspirations of Human Enhancement in the Fifteenth to the Seventeenth Century
Wendy Wauters
€22.50
Kursaal en zeedijk – Léon Spilliaert (1881-1946) en atmosferische eenzaamheid bij de zee
Anne Adriaens-Pannier
€22.50
Kursaal and Sea Dyke – Léon Spilliaert (1881-1946) and His Depiction of Atmospheric Solitude by the Sea
Anne Adriaens-Pannier
€22.50
Allegory of the Seven Liberal Arts – The Imagery of Maerten De Vos (1532-1603)
Hildegard Van de Velde
€22.50
Suzanna en de ouderlingen – #MeToo in de tijd van Hendrick De Clerck (ca. 1560-1630)
Katharina Van Cauteren
€22.50
Susanna and the Elders – #MeToo in the Time of Hendrick De Clerck (c.1560-1630)
Katharina Van Cauteren
€22.50
Reynard the Fox – A Short History of the Medieval Beast Epic
Niels Schalley
€22.50
Kitchen Still Life with Christ in the House of Mary and Martha – A Showpiece by Frans Ykens (1601-1693)
Prisca Valkeneers
€22.50
KMSKA – Het Schoonste Museum (DU, limited edition with print by Karin Borghouts, 12 copies, 22 x 27 cm)
€230.00
KMSKA – Het Schoonste Museum (DU, limited edition with print by Karin Borghouts, 12 copies, 22 x 27 cm)
€230.00
KMSKA – Het Schoonste Museum (DU, limited edition with print by Karin Borghouts, 12 copies, 22 x 27 cm)
€230.00
Biblia Regia Printed on Vellum – A Masterpiece Fit for a King by Christophe Plantin (1520-1589)
Dirk Imhof
€22.50
War lace – Vrouwen, voedselhulp en vaderlandsliefde in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Wendy Wiertz
€22.50
War Lace – Women, Food Aid and Patriotism During the First World War (1914-1918)
Wendy Wiertz
€22.50
Attack on Travellers – Peter Snayers (1592-1667) and the Art of Warfare
Leen Kelchtermans
€22.50
Bloemenvaas met varkensbrood en edelstenen – Een geschilderd juweel van Jan I Brueghel (1568-1625)
Sven Van Dorst
€22.50
Flowers in a Vase with a Clump of Cyclamen and Precious Stones – A Gem of a Painting by Jan Brueghel I (1568-1625)
Sven Van Dorst
€22.50
Roses, Narcissi and Tulips in a Glass Vase – Daniel Seghers (1590-1661) and Fiction as Reality
Sven Van Dorst
€22.50
Elegant Company in a Garden – A Musical Painting full of Sixteenth-Century Wisdom
Timothy De Paepe
€22.50
Portrait of a Young Woman – Charming Ladies at Their Loveliest in the Seventeenth Century
Leen Kelchtermans
€22.50
Pleurants – Albasten treurfiguren voor het grafmonument van Jan van Berry (1340-1416)
Matthew Reeves
€22.50
Pleurants – Alabaster Mourners for the Tomb Monument of Jean de Berry (1340-1416)
Matthew Reeves
€22.50
Portret van Henricus Liberti – Een muzikaal schilderij van Antoon Van Dyck (1599-1641)
Timothy De Paepe
€22.50
Portrait of Henricus Liberti – A Musical Painting by Anthony Van Dyck (1599-1641)
Timothy De Paepe
€22.50
The Sustainable Company – Indaver, A View Inside
Tom D’Haenens & Indaver
€120.00
The Sustainable Company – Katoen Natie, A View Inside
Tom D’Haenens & Katoen Natie
€120.00
Explorers, First Collectors and Traders of Textiles from Egypt of the 1st millennium AD
Antoine De Moor, Cäcilia Fluck and Petra Linscheid
€60.00
Patershol te Gent – Jules De Bruycker (1870-1945) en de verbeelding van de stad
Inge Misschaert
€22.50
Patershol in Ghent – Jules De Bruycker (1870-1945) and His Tableaux of the City
Inge Misschaert
€22.50
Portret van keizer Servius Sulpicius Galba – Peter Paul Rubens (1577-1640) en de Romeinse-keizerreeksen
Nils Büttner
€22.50
Portrait of Emperor Servius Sulpicius Galba – Peter Paul Rubens (1577-1640) and the Series of Roman Emperors
Nils Büttner
€22.50
Heilige Begga – Over Jacob Jordaens (1593–1678), de begijnen en hun fictieve stichteres
Leen Kelchtermans
€22.50
St Begga – On Jacob Jordaens (1593-1678), the Beguines and their Fictional Foundress
Leen Kelchtermans
€22.50
Portret van een man – Michael Sweerts (1618-1664) en de elegante, Brusselse portretkunst
Lara Yeager-Crasselt
€22.50
Paulus gegeseld en Paulus gestenigd – Abraham Van Diepenbeecks (1596-1675) ontwerpen voor een glasramencyclus in de Antwerpse Sint-Pauluskerk
Madeleine Manderyck, Jan Van Damme & Zsuzsanna van Ruyven-Zeman
€22.50
Portrait of a Gentleman – Michael Sweerts (1618-1664) and the Elegance of Brussels Portraiture
Lara Yeager-Crasselt
€22.50
Stoning of Saint Paul and Scourging of Saint Paul – Designs by Abraham Van Diepenbeecks (1596-1675) for a Series of Stained Glass Windows in St Paul’s Church in Antwerp
Madeleine Manderyck, Jan Van Damme & Zsuzsanna van Ruyven-Zeman
€22.50
Herman
Diego Franssens
€29.95
Herman (NL, signed copy)
Diego Franssens
€29.95
David Bowie's Tintoretto – The Lost Church of San Geminiano
Christina Currie, Xavier F. Salomon, Ben Van Beneden e.a.
€39.95
Pedro de Mena – The Spanish Bernini
Xavier Bray & José Luis Romero Torres
€49.00
Focus-verzamelset 1
€55.00
'Phoebus Focus'-verzamelset 2
€55.00
'Phoebus Focus'-verzamelset 3
€55.00
'Phoebus Focus'-verzamelset 4
€55.00
Madonna and Child – Jan Borman II (c.1460-c.1520) and late-medieval sculpture at its best (Phoebus Focus XII)
Marjan Debaene
€22.50
Sint-Lukas schildert de Madonna – Het verhaal van een bijzonder motief
Niels Schalley & Sven Van Dorst
€22.50
St. Luke Painting the Virgin and Child
Niels Schalley & Sven Van Dorst
€22.50
Keukenstilleven met Christus in het huis van Marta en Maria – Een showstuk van Frans Ykens (1601-1693)
Prisca Valkeneers
€22.50
De allegorie van de zeven vrije kunsten – De verbeelding van Maerten de Vos
Hildegard Van de Velde
€22.50
Reynaert de vos – Een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos
Niels Schalley
€22.50
Het meermonster van Tagua Tagua – Monstermanie en hofintriges in de achttiende eeuw
Katharina Van Cauteren
€22.50
Bloemenvaas met rozen, narcissen en tulpen – Daniël Seghers (1590-1661) en fictie als realiteit
Sven Van Dorst
€22.50
Overval op reizigers – Peter Snayers (1592-1667) en de kunst van het oorlog voeren
Leen Kelchtermans
€22.50
Apollo op de zonnewagen – Een barok meesterwerk van Jan Boeckhorst (1604-1668)
Hans Vlieghe
€22.50
Elegant gezelschap in een tuin – Een muzikaal schilderij vol zestiende-eeuwse wijsheid
Timothy De Paepe
€22.50
Portret van een jonge vrouw – Minzame dames op hun mooist in de zeventiende eeuw
Leen Kelchtermans
€22.50
Mondeken toe – Quinten Massijs (ca. 1465-1530) en de zot in de zestiende eeuw
Larry Silver
€22.50
Keep Your Mouth Shut – Quinten Metsys (c. 1465–1530) and the Fool in the Sixteenth Century
Larry Silver
€22.50
Madonna met kind – Jan II Borman (ca. 1460-ca. 1520) en de laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst op haar best
Marjan Debaene
€22.50
Biblia Regia op perkament – Het meesterwerk van Christoffel Plantijn (1520-1589) in een koninklijke verpakking
Dirk Imhof
€22.50
Vogel – Karel Appel (1921-2006) en de mythe van het spontane maken
Naomi Meulemans
€22.50
Een zeeman en een vrouw in omhelzing – Peter Paul Rubens (1577-1640) en de moderne schilderkunst
Nils Büttner
€22.50
Portret van Elisabeth Jordaens – Jacob Jordaens’ (1593-1678) ode aan zijn oudste dochter en het landleven
Leen Kelchtermans
€22.50
Studie van een jonge vrouw – Een bijzondere blik in het atelier van Michaelina Wautier (1604-1689)
Katrijn Van Bragt & Sven Van Dorst
€22.50
De stervende Maria Magdalena – Melchior de la Mars (ca. 1580-1650) en de kracht van emotie in de Contrareformatie
Lieke Wijnia
€22.50
The mere-monster of Lake of Tagua Tagua – Monster Mania and Court Intrigues in the Eighteenth Century
Katharina Van Cauteren
€22.50
Apollo on his sun chariot – A Baroque Masterpiece by Jan Boeckhorst (1604–1668)
Hans Vlieghe
€22.50
A sailor and a woman embracing – Peter Paul Rubens (1577–1640) and Modern Painting
Nils Büttner
€22.50
Descrittione di Tutti I Paesi Bassi – Lodovico Guicciardini (1521–1589) and the Low Countries
Dina Aristodemo
€22.50
Hairnets, hoods and caps – Covering and Adorning the Head from Late Antique to Islamic Egypt (400–1500 AD)
€22.50
Portrait of Elisabeth Jordaens – Jacob Jordaens’ (1593–1678) Tribute to His Eldest Daughter and Country Life
Leen Kelchtermans
€22.50
Study of a Young Woman – An Exceptional Glimpse into the Studio of Michaelina Wautier (1604–1689)
Katrijn Van Bragt & Sven Van Dorst
€22.50
The lamentation of the dying Mary Magdalen – Melchior de la Mars (c. 1580–1650) and the Power of Emotion in the Counter-Reformation
Lieke Wijnia
€22.50
Titian's Hidden Portrait – Unveiled after 500 Years
Jaynie Anderson, Larry Keith, Irma Artemieva e.a.
€39.95
Nick Ervinck – Henry Moore
Nick Ervinck
€59.00