Portret van een jonge vrouw – Minzame dames op hun mooist in de zeventiende eeuw

€22.50 Free shipping (Benelux)
Description
Details

Phoebus Focus X

In dit boek verdiept Leen Kelchtermans zich nauwgezet in de kledij en accessoires uit de zeventiende eeuw. De auteur biedt een fascinerend inzicht van een vervlogen werkelijkheid: ze gaat in op hoe een jonge vrouw zich kleedde, volgens welke normen en waarden ze leefde, en wat het anno 1613 betekende om gehuwd te zijn.

In de reeks ‘Phoebus Focus’ gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.


Leen Kelchtermans (°1986) studeerde kunstwetenschappen aan de KU Leuven en de Universiteit van Amsterdam. Als aspirant van het FWO schreef ze een proefschrift over de topografische strijdtaferelen van de zeventiende-eeuwse Brusselse schilder Peter Snayers. In die eerste oeuvrestudie hanteerde ze een contextuele en crossdisciplinaire onderzoeksmethode om de betekenislagen van vroegmoderne oorlogsschilderijen te doorgronden. Haar doctoraat werd bekroond met de Erik Duverger-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Na haar promotie werkte Kelchtermans als postdoctoraal vorser aan de KU Leuven. Momenteel is ze als kunsthistorisch onderzoeker actief voor The Phoebus Foundation.

  • 21 x 14,8 cm
  • 88 pages
  • Softcover
  • Quadrichromy
  • Dutch edition
  • ISBN 978 94 6388 330 6

Related books

No books found