Portret van Henricus Liberti – Een muzikaal schilderij van Antoon Van Dyck (1599-1641)

€22.50 Free shipping (Benelux)
Description
Details

Phoebus Focus XXVII

De Antwerpse barokke portretspecialist Antoon Van Dyck schilderde Henricus Liberti omstreeks 1627-1632 als een zelfbewuste en getalenteerde musicus, iemand die wist wat hij waard was. Vandaag de dag is nog slechts een handvol van Liberti’s muziekwerken bewaard en over het leven van deze Antwerpse klaviervirtuoos en componist zijn er in de archieven amper nog sporen te vinden. We weten zelfs niet eens zeker waar en wanneer hij werd geboren.

Dat de musicus niet vergeten is, danken we grotendeels aan Van Dycks magistrale Portret van Henricus Liberti dat zich nu in de collectie van The Phoebus Foundation bevindt. Deze Phoebus Focus zoomt in op de prestigieuze geschiedenis van Van Dycks portret en brengt de gegevens over Liberti’s leven en oeuvre samen.


Timothy De Paepe (1981) is directeur van Museum Vleeshuis | Klank van de Stad en onbezoldigd wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Eerder studeerde hij Germaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS). Sinds 2006 is hij verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Daar promoveerde hij in 2011 op een proefschrift over theater en opera in Antwerpen in de zeventiende en achttiende eeuw. In de reeks Phoebus Focus schreef hij eerder Elegant gezelschap in een tuin. Een muzikaal schilderij vol zestiende-eeuwse wijsheid (2019) (Elegant Company in a Garden. A Musical Painting full of Sixteenth-Century Wisdom, 2022).

 • 21 x 14.8 cm
 • 80 pages
 • Softcover
 • Quadrichromy
 • Dutch edition
 • ISBN 978 94 6436 623 5

Portrait of Henricus Liberti – A Musical Painting by Anthony Van Dyck (1599-1641)

€22.50 Free shipping (Benelux)
Description
Details

Phoebus Focus XXVII

The Antwerp Baroque portrait specialist Anthony Van Dyck painted Henricus Liberti in around 1627-1632 as a self-assured and talented musician, who was well aware of his worth. Today, just a handful of Liberti’s musical pieces have been preserved and the archives hardly mention any traces of the life of this Antwerp keyboard virtuoso and composer. We do not even know for sure when and where he was born.

The fact that the musician was not forgotten is largely due to Van Dyck’s magnificent Portrait of Henricus Liberti, which is now part of The Phoebus Foundation’s collection. This Phoebus Focus zooms in on the prestigious history of Van Dyck’s portrait and brings together the details of Liberti’s life and oeuvre. We also focus on the masterly way in which the painter depicted the inspired virtuoso.


Timothy De Paepe (1981) is director of Museum Vleeshuis | Klank van de Stad and research assistant at the University of Antwerp. He previously studied Germanic Linguistics and Literature at the University of Antwerp and Cultural Management at the University of Antwerp Management School (UAMS). He has been working at the University of Antwerp since 2006 and obtained his doctorate there in 2011, with a thesis on theatre and opera in Antwerp in the seventeenth and eighteenth centuries. In the Phoebus Focus series he previously published Elegant gezelschap in een tuin. Een muzikaal schilderij vol zestiende-eeuwse wijsheid (2019) (Elegant Company in a Garden. A Musical Painting full of Sixteenth-Century Wisdom, 2022).

 • 21 x 14.8 cm
 • 80 pages
 • Softcover
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 6436 624 2

Other editions

Portret van Henricus Liberti – Een muzikaal schilderij van Antoon Van Dyck (1599-1641)
€22.50
Portrait of Henricus Liberti – A Musical Painting by Anthony Van Dyck (1599-1641)
€22.50

Related books

No books found