Paulus gegeseld en Paulus gestenigd – Abraham Van Diepenbeecks (1596-1675) ontwerpen voor een glasramencyclus in de Antwerpse Sint-Pauluskerk

€22.50 Free shipping (Benelux)
Description
Details

Phoebus Focus XXII

Niet minder dan drie specialisten belichten twee van de schetsen die barokmeester Abraham Van Diepenbeeck vervaardigde voor de glasramen van de Antwerpse Sint-Pauluskerk. De glasramen zelf hebben de tand des tijds niet doorstaan en dus zijn deze schetsen van onschatbare waarde voor de reconstructie van het oorspronkelijke interieur van de kerk.

In de reeks ‘Phoebus Focus’ gaan experts en wetenschappers in op topstukken uit de rijke collectie van kunststichting The Phoebus Foundation.

Madeleine Manderyck (°1952) studeerde oudheidkunde en kunstgeschiedenis aan de KU Leuven en volgde een postgraduaat monumentenzorg aan het Hoger Architectuur Instituut van het Rijk in Antwerpen. Zij is sinds 1976 verbonden aan het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, als verantwoordelijke voor interieurzaken met specialisatie in de monumentale glasschilderkunst. Zij is de voorzitter van het Vlaams en van het Belgisch comité van Corpus Vitrearum, een internationaal onderzoeksproject onder de auspiciën van de Union Académique Internationale met als doel de studie van de monumentale glasschilderkunst wereldwijd.

Jan Van Damme is kunsthistoricus en lid van het Corpus Vitrearum Medii Aevi, dat zich inzet voor de studie van de glasschilderkunst.

Zsuzsanne van Ruyven-Zeman (°1953) studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1990 promoveerde zij op de schilder-ontwerper Lambert van Noort (ca. 1520-1570/1571). Zij is gespecialiseerd in de Nederlandse kunst van de zestiende en zeventiende eeuw en publiceerde artikelen en tentoonstellingsbijdragen over vele facetten ervan, met nadruk op de glasschilderkunst en tekeningen. Zij is auteur van de delen van Corpus Vitrearum over de Goudse glazen en de glasschilderkunst in Nederland vóór 1795, en van de tiendelige catalogus van het prentwerk van de familie Wierix in de Hollstein-reeks. Zij is zelfstandig onderzoeker en voorzitter van het Nederlands comité van Corpus Vitrearum.

  • 21 x 14,8 cm
  • 88 pages
  • Softcover
  • Quadrichromy
  • Dutch edition
  • ISBN 978 94 6388 798 4

Related books

No books found