KMSKA – De Schoonste Honderd

€45.00 Free shipping (Benelux)
sold out
Look inside
Description
Details

Exclusieve blik op honderd topstukken uit de permanente collectie van het vernieuwde KMSKA

Na een jarenlange renovatie zwaaien de deuren van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) weer open. Het museum bezit een bijzonder gevarieerde kunstcollectie die meer dan negenduizend stuks telt: schilderijen, sculpturen, assemblages, tekeningen en grafiek van de veertiende tot de eenentwintigste eeuw.

Vlaamse meesters, onder wie Jan van Eyck, Quinten Massijs en Peter Paul Rubens, prijken er naast internationaal gerenommeerde kunstenaars als Jean Fouquet, Titiaan, Auguste Rodin en Amedeo Modigliani. Het KMSKA huisvest ook ’s werelds grootste verzameling werken van James Ensor en Rik Wouters.

Dit rijkelijk geïllustreerde boek richt de schijnwerpers op zeven eeuwen kunst, van de Vlaamse primitieven tot conceptuele kunstenaars. Honderd topwerken uit de permanente collectie worden in detail gepresenteerd en in heldere teksten becommentarieerd. Daarin is dankzij de collectieonderzoekers van het KMSKA ook de allerlaatste research verwerkt.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 288 pages
 • Hardcover
 • Quadrichromy
 • Dutch edition
 • ISBN 978 94 6436 657 0

KMSKA – The Finest Hundred

€45.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Exclusive insight into the finest hundred masterpieces from the permanent collection of the renewed KMSKA

The Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) has reopened after several years of major renovation. It is home to an especially varied collection of art that runs to more than nine thousand items: paintings, sculptures, assemblages, drawings and prints from the fourteenth to the twenty-first century.

Old Flemish masters like Jan van Eyck, Quinten Massys and Peter Paul Rubens feature alongside internationally renowned artists such as Jean Fouquet, Titian, Auguste Rodin and Amedeo Modigliani. The KMSKA also has the world’s largest collections of work by James Ensor and Rik Wouters.

This richly illustrated book highlights seven centuries of art, from the Flemish Primitives to conceptual artists. A hundred masterpieces from the permanent collection are presented in detail and discussed in lucid articles that draw on the very latest research by KMSKA’s own in-house scholars.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 288 pages
 • Hardcover
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 6436 661 7

Other editions

KMSKA – De Schoonste Honderd
€45.00
KMSKA – The Finest Hundred
€45.00

Related books