ACTIE - koop 1 exemplaar ‘Oog in Oog met Hugo van der Goes’ en ontvang een gratis ticket voor de tentoonstelling in het Sint-Janshospitaal in Brugge (tot 5 februari 2023)

KMSKA – De Schoonste Honderd

€ 45,00 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Exclusieve blik op honderd topstukken uit de permanente collectie van het vernieuwde KMSKA

Na een jarenlange renovatie zwaaien de deuren van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) weer open. Het museum bezit een bijzonder gevarieerde kunstcollectie die meer dan negenduizend stuks telt: schilderijen, sculpturen, assemblages, tekeningen en grafiek van de veertiende tot de eenentwintigste eeuw.

Vlaamse meesters, onder wie Jan van Eyck, Quinten Massijs en Peter Paul Rubens, prijken er naast internationaal gerenommeerde kunstenaars als Jean Fouquet, Titiaan, Auguste Rodin en Amedeo Modigliani. Het KMSKA huisvest ook ’s werelds grootste verzameling werken van James Ensor en Rik Wouters.

Dit rijkelijk geïllustreerde boek richt de schijnwerpers op zeven eeuwen kunst, van de Vlaamse primitieven tot conceptuele kunstenaars. Honderd topwerken uit de permanente collectie worden in detail gepresenteerd en in heldere teksten becommentarieerd. Daarin is dankzij de collectieonderzoekers van het KMSKA ook de allerlaatste research verwerkt.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 288 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 657 0

KMSKA – The Finest Hundred

€ 45,00 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Exclusive insight into the finest hundred masterpieces from the permanent collection of the renewed KMSKA

The Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) has reopened after several years of major renovation. It is home to an especially varied collection of art that runs to more than nine thousand items: paintings, sculptures, assemblages, drawings and prints from the fourteenth to the twenty-first century.

Old Flemish masters like Jan van Eyck, Quinten Massys and Peter Paul Rubens feature alongside internationally renowned artists such as Jean Fouquet, Titian, Auguste Rodin and Amedeo Modigliani. The KMSKA also has the world’s largest collections of work by James Ensor and Rik Wouters.

This richly illustrated book highlights seven centuries of art, from the Flemish Primitives to conceptual artists. A hundred masterpieces from the permanent collection are presented in detail and discussed in lucid articles that draw on the very latest research by KMSKA’s own in-house scholars.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 288 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 661 7

KMSKA – Les Cent Merveilles

€ 45,00 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Look inside
Beschrijving
Details

Regard exclusif sur une centaine de chefs-d'œuvre de la collection permanente du KMSKA renouvelé

Après une campagne de rénovation de plusieurs années, les portes du Musée des Beaux-Arts d’Anvers (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, ou KMSKA) sont à nouveau grandes ouvertes. Le musée possède une collection particulièrement variée comptant plus de 9000 pièces : peintures, sculptures, collages, dessins et gravures du XIVe siècle au XXIe siècle.

Les maîtres flamands, comme Van Eyck, Massijs et Rubens, y côtoient des artistes de renommée internationale comme Fouquet, Titien, Rodin et Modigliani. Le KMSKA abrite aussi la plus grande collection mondiale d’œuvres de James Ensor et de Rik Wouters.

Cet ouvrage richement illustré met en valeur sept siècles d’art depuis les primitifs flamands jusqu’aux artistes conceptuels. Cent chefs-d’œuvre de la collection permanente y sont présentés en détail et commentés dans des textes clairs et accessibles. La contribution de scientifiques a également permis d’y intégrer les résultats des toutes dernières recherches.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 288 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Franse editie
 • ISBN 978 94 6436 659 4

Andere edities

KMSKA – De Schoonste Honderd
€ 45,00
KMSKA – The Finest Hundred
€ 45,00
KMSKA – Les Cent Merveilles
€ 45,00

Gerelateerde boeken