Van Antwerpen naar Amsterdam – Schilderkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw

€49.95 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Ontdek hoe Vlaamse en Brabantse meesters Nederland groot hebben gemaakt

De Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw wordt wereldwijd geroemd, maar hoe ‘Hollands’ zijn deze schilderijen werkelijk? Ontstonden de talloze historiestukken, landschappen, portretten, stillevens en scènes uit het dagelijkse leven werkelijk in steden als Amsterdam, Haarlem, Delft en Leiden? Of ligt de bakermat van deze genres elders?

Aan de hand van ruim negentig topstukken van Vlaamse en Hollandse meesters laat dit boek zien dat de bloei van de zeventiende-eeuwse Hollandse schilderkunst er niet was geweest zonder het zestiende-eeuwse Antwerpen. Door diepgaand onderzoek wordt kennisgemaakt met het verhaal van talentvolle en goed opgeleide kunstenaars en kooplieden die in het noorden godsdienstvrijheid en nieuwe handelsmogelijkheden zochten na de Val van Antwerpen in 1585.

Van Antwerpen naar Amsterdam is een tijdloos referentiewerk met unieke werken van grote meesters als Joos Van Cleve, Pieter Aertsen, Maarten De Vos, Frans Floris, Frans Hals, Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck, Jacob Jordaens, Jan Steen en Rembrandt Van Rijn.

Publicatie bij de tentoonstelling Ode aan Antwerpen, het geheim van de Hollandse meesters in het Museum Catharijneconvent van 14 mei tot 17 september 2023.

Met tekstbijdragen van onder anderen Koenraad Jonckheere, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Gent en auteur van de bestseller A New History of Western Art, Micha Leeflang, curator in het Museum Catharijneconvent, en Sven Van Dorst, hoofd van het restauratieatelier van The Phoebus Foundation.

 • 29 x 24.5 cm
 • 408 pages
 • Softcover with flaps
 • Quadrichromy
 • Dutch edition
 • ISBN 978 94 6466 612 0

From Antwerp to Amsterdam – Painting from the Sixteenth and Seventeenth Centuries

€55.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Discover how Flemish and Brabant masters made the Netherlands great

Seventeenth-century Dutch art is famed throughout the world. Yet how ‘Dutch’ are those paintings in actual fact? Did the countless history pieces, landscapes, portraits, still lifes and scenes from everyday life truly originate in cities like Amsterdam, Haarlem, Delft and Leiden? Or might the cradle of these genres actually be located somewhere else?

This book presents over ninety masterpieces by Flemish and Dutch artists to show how seventeenth-century Dutch painting could never have flourished the way it did without the foundations laid in sixteenth-century Antwerp. Thoroughly researched, it tells the story of the talented and accomplished artists and merchants who migrated north in search of religious liberty and new commercial opportunities after Antwerp fell to Spanish Catholic troops in 1585.

From Antwerp to Amsterdam is a timeless reference work containing unique paintings by outstanding masters such as Joos Van Cleve, Pieter Aertsen, Maarten De Vos, Frans Floris, Frans Hals, Peter Paul Rubens, Anthony Van Dyck, Jacob Jordaens, Jan Steen and Rembrandt Van Rijn.

Publication accompanying the exhibition Ode to Antwerp, The Secret of the Dutch Masters at the Museum Catharijneconvent from 14 May to 17 September 2023.

With text contributions by Koenraad Jonckheere, professor of art history at Ghent University and author of the bestseller A New History of Western Art, Micha Leeflang, curator at the Museum Catharijneconvent, and Sven Van Dorst, head of the restoration studio at The Phoebus Foundation, and others.

 • 29 x 24.5 cm
 • 408 pages
 • Softcover with flaps
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 6466 628 1

Other editions

Van Antwerpen naar Amsterdam – Schilderkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw
€49.95
From Antwerp to Amsterdam – Painting from the Sixteenth and Seventeenth Centuries
€55.00

Related books