Josef Hoffmann – In de ban van schoonheid

€39.95 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Vernieuwende introductie tot het iconische werk van architect en ontwerper Josef Hoffmann

De Weense architect en ‘allround designer’ Josef Hoffmann (1870–1956) is zoveel meer dan de oprichter van de Wiener Werkstätte. Dit boek biedt een brede blik op zijn oeuvre dat zich ontwikkelde over maar liefst zestig jaar. De tijdloze schoonheid van Hoffmanns creaties toont niet enkel zijn belang als historische figuur, maar ook als bron van inspiratie voor meerdere generaties.

Rijkelijk geïllustreerd met meubelstukken, voorwerpen, ontwerpen, textielstukken, foto’s, tekeningen en documenten. Speciale aandacht gaat naar zijn creatieve werkwijze en zijn miskend kleurgebruik.

Deze monografie verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling Josef Hoffmann – In de ban van schoonheid, die van 6 oktober 2023 tot 14 april 2024 plaatsvindt in het Brusselse Museum Kunst & Geschiedenis. Het project kwam tot stand in samenwerking met het Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wenen en is een van de blikvangers in het Art Nouveau Jaar 2023 in Brussel.

 • 24 x 27 cm
 • 208 pages
 • Hardcover
 • Dutch edition
 • Quadrichromy
 • ISBN 978 94 6466 667 0

Josef Hoffmann – Falling for Beauty

€45.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Innovative introduction to the iconic work of architect and designer Josef Hoffmann

The Viennese architect and ‘allround designer’ Josef Hoffmann (1870–1956) is much more than just the founder of the Wiener Werkstätte. This book offers a wide-ranging look at his oeuvre, which took shape over no less than sixty years.

The timeless beauty of Hoffmann’s creations demonstrates his importance not just as a historical figure, but as a source of inspiration for several generations.

Richly illustrated with furniture, objects, designs, textiles, photos, drawings and documents. Special attention is paid to his creative method and his misunderstood use of colour.

This monograph accompanies the exhibition Josef Hoffmann – Falling for Beauty at the Art & History Museum in Brussels from 6 October 2023 to 14 April 2024. The project was developed in collaboration with Vienna’s Museum of Applied Arts (MAK) and is one of the eye-catchers of Art Nouveau Brussels 2023.

 • 24 x 27 cm
 • 208 pages
 • Hardcover
 • English edition
 • Quadrichromy
 • ISBN 978 94 6466 677 9

Josef Hoffmann – Sous le charme de la beauté

€39.95 Free shipping (Benelux)
sold out
Look inside
Description
Details

Une introduction innovante à l’oeuvre emblématique de l’architecte et designer Josef Hoffmann


L’architecte viennois et « designer touche-à-tout » Josef Hoffmann (1870–1956) est bien plus que le fondateur de la Wiener Werkstätte. Cet ouvrage offre une vue d’ensemble de son oeuvre, laquelle s’est étalée sur pas moins de 60 ans.

La beauté intemporelle des créations d’Hoffmann témoigne non seulement de son importance en tant que personnage historique, mais aussi en tant que source d’inspiration pour plusieurs générations.

Richement illustré de pièces de mobilier, d’objets, de dessins, de textiles, de photographies, de dessins et de documents. Une attention particulière est accordée à son processus créatif et à son utilisation méconnue de la couleur.

Cette monographie paraît à l’occasion de l’exposition Josef Hoffmann – Sous le charme de la beauté au Musée Art et Histoire à Bruxelles du 6 octobre 2023 au 14 avril 2024. Le projet a vu le jour en collaboration avec le Museum für angewandte Kunst (MAK) de Vienne et constitue l’un des points d’orgue de l’Année de l’Art nouveau 2023 à Bruxelles.

 • 24 x 27 cm
 • 208 pages
 • Hardcover
 • French edition
 • Quadrichromy
 • ISBN 978 94 6466 668 7

Other editions

Josef Hoffmann – In de ban van schoonheid
€39.95
Josef Hoffmann – Falling for Beauty
€45.00
Josef Hoffmann – Sous le charme de la beauté
€39.95

Related books