Het Lam Gods

€59.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

IN HERDRUK – OPNIEUW BESCHIKBAAR VANAF 1 APRIL 2020


Het referentiewerk over het hoogtepunt van
de gebroeders Van Eyck: 'Het Lam Gods'

Het Lam Gods van de Gebroeders van Eyck (1432) wordt wereldwijd erkend als een uitzonderlijk kunstwerk en als een van de invloedrijkste schilderijen ooit gemaakt. Op ’s werelds eerste grote olieverfschilderij is de religieuze mystiek alom aanwezig. Het werk leest haast als een abc van het christendom – van de Annunciatie tot het symbolische offer van Christus, met het ‘Mystieke Lam’ op een altaar in een hemels landschap, bloedend in de Heilige Graal.

De gebroeders Hubert en Jan van Eyck realiseerden hun monumentale veelluik in samenwerking met een groot atelier en inhoudelijke adviseurs. Dit boek wil hetzelfde doen: het bundelt voor het eerst heel diverse inzichten over het Lam Gods en brengt experts samen uit de meest uiteenlopende disciplines. Alleen door de perspectieven te combineren van kunstwetenschappers, historici, filosofen, godsdienstwetenschappers, wiskundigen en specialisten in optica kan men immers de rijkdom en de diepgang van dit meesterwerk ten volle begrijpen.

Rijkelijk geïllustreerd met tal van details die dankzij state-of-the-art technieken tijdens de lopende restauratiecampagne aan het licht zijn gekomen en soms niet zichtbaar zijn met het blote oog.

 • 32 x 24,3 cm
 • 368 bladzijden
 • Luxueuze softcover met uitvouwbare poster
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 9267 774 7

The Ghent Altarpiece – Art, History, Science and Religion

€59.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

The reference work about the peak of the Van Eyck brothers:
the 'Adoration of the Mystic Lamb'

The Ghent Altarpiece or the Adoration of the Mystic Lamb, by the Van Eyck brothers (1432), is recognised worldwide as a great work of art, and one of the most influential paintings ever made. It was the world’s first major oil painting, and it is laced with religious mysticism. The work almost reads like an A to Z of Christianity – from the Annunciation to the symbolic sacrifice of Christ, with the ‘Mystic Lamb’ on an altar in a heavenly meadow, bleeding into the Holy Grail.

For the first time, this book gathers together diverse insights on the Ghent Altarpiece, the monumental poliptych that the brothers Hubert and Jan van Eyck realised with the assistance of a large workshop and advisers on the painting’s subject matters. This book has the same aim: to bring together experts from the most diverse disciplines. Only by combining the perspectives of (art) historians, philosophers, religious studie scholars, mathematicians and specialists in optics can one fully understand the riches and depth of this masterpiece.

Lavishly illustrated, including details that have come to light using state-of-the-art techniques during the current conservation project and are not always visible to the naked eye.

 • 28 x 24 cm
 • 304 pages
 • Luxurious softcover with poster
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 9267 797 6

Other editions

Het Lam Gods
€59.00
The Ghent Altarpiece – Art, History, Science and Religion
€59.00

Related books