Hans Memling in Brugge

€35.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Het adembenemende werk van Hans Memling, de Vlaamse primitief in Brugge

De Vlaamse primitief Hans Memling (ca. 1435–1494), die een cruciale rol speelde in de vroege Nederlandse schilderkunst, is onlosmakelijk verbonden met Brugge. Tot zijn indrukwekkendste creaties behoren ongetwijfeld het Johannesaltaar en het Ursulaschrijn, die hij maakte in opdracht van het Sint-Janshospitaal. Daarnaast zijn nog zeven andere topwerken van de oude meester te bewonderen in het Brugse Museum Sint-Janshospitaal en het Groeningemuseum.

Dit boek toont Memlings adembenemende kunstwerken tot in de kleinste details en biedt een unieke gelegenheid om zijn werk beter te leren kennen of te herontdekken.

Anna Koopstra, conservator vroeg-Nederlandse schilderkunst van Musea Brugge, vertelt in toegankelijke essays over Memlings verbeeldingskracht, zijn technische meesterschap en de culturele context waarin de schilder leefde en werkte.

 • 29.2 x 24.5 cm
 • 208 pages
 • Hardcover with linen
 • Quadrichromy
 • Dutch edition
 • ISBN 978 94 6466 688 5

Hans Memling in Bruges

€39.95 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Breathtaking work by Hans Memling, the Flemish Primitive in Bruges

The Flemish Primitive artist Hans Memling (c. 1435–1494), who played a crucial role in early Netherlandish painting, is inextricably associated with Bruges. Among his most impressive creations are the St John Altarpiece and the St Ursula Shrine, which he created for St John’s Hospital in the city. Seven more of this fifteenth-century master’s finest works can also be seen in Bruges, at what is now the St John’s Hospital Museum and at the Groeninge Museum.

This book describes Memling’s breathtaking paintings in close detail, while offering readers the opportunity to (re)discover his oeuvre as a whole.

In a series of accessible essays, Anna Koopstra, curator of early Netherlandish painting at Musea Brugge, explores Memling’s imagination, his technical brilliance and the cultural context in which the artist lived and worked.

 • 29.2 x 24.5 cm
 • 208 pages
 • Hardcover with linen
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 6466 689 2

Hans Memling à Bruges

€39.95 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

L'œuvre époustouflante de Hans Memling, le Primitif flamand de Bruges

Hans Memling (vers 1435-1494), artiste clé parmi les Primitifs flamands, est inextricablement lié à la ville de Bruges. Le Retable des deux saints Jean et la Châsse de sainte Ursule, qu’il a réalisés pour l’hôpital Saint-Jean, figurent parmi ses oeuvres les plus impressionnantes. Sept autres chefs-d’oeuvre de ce maître du xve siècle sont encore exposés à Bruges, au Musée Hôpital Saint-Jean et au Musée Groeninge, où l’on peut toujours les admirer.

Cet ouvrage présente les peintures époustouflantes de Memling et les décrit dans leurs moindres détails. Il offre une occasion unique de mieux connaître ou de redécouvrir l’ensemble de son oeuvre.

Anna Koopstra, conservatrice de la peinture flamande ancienne à Musea Brugge, explique, dans des textes accessibles à tous, la puissance de l’imagination de Memling, sa maîtrise technique et le contexte culturel dans lequel le peintre a vécu et travaillé.

 • 29.2 x 24.5 cm
 • 208 pages
 • Hardcover with linen
 • Quadrichromy
 • French edition
 • ISBN 978 94 6466 690 8

Other editions

Hans Memling in Brugge
€35.00
Hans Memling in Bruges
€39.95
Hans Memling à Bruges
€39.95

Related books