Dieric Bouts - Beeldenmaker

Last copies
€49.95 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

Een eigentijdse kijk op het magistrale oeuvre van Dieric Bouts

Dieric Bouts (ca. 1410/1420–1475) is een van de meest ongrijpbare figuren uit de geschiedenis van de westerse kunst. Vlaamse primitief van de tweede generatie, schilder van de stilte – het zijn de etiketten die hij meestal opgeplakt krijgt. Maar is de Brabantse meester niet veel meer dan dat?

In dit boek, gepubliceerd naar aanleiding van de tentoonstelling DIERIC BOUTS. Beeldenmaker in M Leuven, wordt een poging ondernomen om dichter bij deze enigmatische figuur te komen. Dieric Bouts stond met beide voeten in de wereld: alleen zo kunnen we zijn werk begrijpen. Diepgravende essays en korte teksten die focussen op een specifiek werk van de Vlaamse meester schetsen de maatschappelijke, intellectuele en artistieke context van die periode. Ze belichten Bouts’ oeuvre vanuit nieuwe invalshoeken en bieden door een radicale confrontatie met de hedendaagse beeldcultuur een nieuwe kijk op werken van meer dan vijf eeuwen oud. Het resultaat is een genuanceerd beeld van de grote Leuvense schilder die zo zijn plaats in de kunstgeschiedenis als blikverruimende beeldenmaker herovert.

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de indrukwekkende retrospectieve in M Leuven van 20 oktober 2023 tot 14 januari 2024.

Onder redactie van Peter Carpreau. Met bijdragen van Inigo Bocken, Jordan Marie Booker, Till-Holger Borchert, Peter Carpreau, Marjan Debaene, Mark Derez, Bart Fransen, Valentine Henderiks, Stephan Kemperdick, Didier Martens, Gust Van den Berghe en Michiel Verweij.

  • 32 x 24.2 cm
  • 240 pages
  • Hardcover
  • Dutch edition
  • Quadrichromy
  • ISBN 978 94 6466 666 3

Dieric Bouts – Creator of Images

€55.00 Free shipping (Benelux)
Look inside
Description
Details

A contemporary view of the masterly works of Dieric Bouts

Dieric Bouts (ca. 1410/20-75) is one of the most elusive figures in the history of Western art. Flemish primitive of the second generation, painter of silence – such are the labels that are usually attributed to him. But was the Master of Brabant not more than that?

This book, published in association with the exhibition, DIERIC BOUTS. Creator of Images, at M Leuven, attempts to get closer to this enigmatic figure. Dieric Bouts had both feet in his world: it is perhaps that we seem unable to understand his work. This book includes comprehensive essays and shorter texts that focus on specific works by the Flemish master, outlining the social, intellectual, and artistic context in which Bouts worked. They highlight his oeuvre from new angles and offer new perspectives on works that are now more than five centuries old – through a radical confrontation with the visual culture of today. The result is a more nuanced image of the great artist from Leuven. Dieric Bouts regains his place in the history of art as the eye-expanding maker of images that he was.

This book is published on the occasion of the impressive retrospective at M Leuven from 20 October 2023 to 14 January 2024.

Edited by Peter Carpreau. With contributions by Inigo Bocken, Jordan Marie Booker, Till-Holger Borchert, Peter Carpreau, Marjan Debaene, Mark Derez, Bart Fransen, Valentine Henderiks, Stephan Kemperdick, Didier Martens, Gust Van den Berghe, and Michiel Verweij.

 • 32 x 24.2 cm
 • 240 pages
 • Hardcover
 • English edition
 • Quadrichromy
 • ISBN 978 94 6466 681 6

Other editions

Dieric Bouts - Beeldenmaker
€49.95
Dieric Bouts – Creator of Images
€55.00

Related books