Grensverleggers – Kaarten uit de Lage Landen, 1500–1900

Leverbaar vanaf 30 mei 2024
€ 60,00 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Bijzondere kaarten en atlassen onthullen de rijkgeschakeerde geschiedenis van de cartografie in de Lage Landen

Een oude kaart geeft niet alleen een gebied en historische situatie weer maar leidt ook eindeloos tot nieuwe vragen. In Grensverleggers duikt kaarthistorica Anne-Rieke van Schaik in de verhalen achter uiteenlopende kaarten, prenten, atlassen, globes en instrumenten uit de wereldvermaarde collectie van The Phoebus Foundation. De objecten vertellen de glorieuze passages uit de geschiedenis van de cartografie, maar ook de schaduwzijden, van het gevecht tegen het water en de Tachtigjarige Oorlog tot koloniale expansie en de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Bekende kaartenmakers als Gerard Mercator, Abraham Ortelius en Joan Blaeu passeren de revue, naast vele anonieme landmeters en cartografen.

Grensverleggers nodigt uit om de geschiedenis van de cartografie van de Nederlanden te ontdekken en te bevragen, om zo de horizonten van de eigen wereld te verkennen en te verleggen.

 • 29 × 25 cm
 • 288 pagina's
 • Hardcover
 • Nederlandstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 611 3

Groundbreakers – Remarkable Maps from the Low Countries, 1500–1900

Leverbaar vanaf 30 mei 2024
€ 60,00 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Remarkable maps and atlases reveal the rich history of cartography in the Low Countries

As well as showing a particular region and historical situation, an old map endlessly provokes new questions. In Groundbreakers, map historian Anne-Rieke van Schaik delves into the stories behind various maps, prints, atlases, globes and instruments from the Phoebus Foundation’s world-famous collection. The objects tell of the glory days of the history of cartography, but also of darker matters, from the struggle against flooding and the Eighty Years’ War to colonial expansion and the Belgian struggle for independence. Well-known mapmakers such as Gerard Mercator, Abraham Ortelius and Joan Blaeu are featured in addition to numerous anonymous surveyors and cartographers.

Groundbreakers invites us to discover and question the history of cartography in the Netherlands, in order to explore and expand the horizons of our own world.

 • 29 × 25 cm
 • 288 pagina's
 • Hardcover
 • Engelstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6494 104 3

Andere edities

Grensverleggers – Kaarten uit de Lage Landen, 1500–1900
€ 60,00
Groundbreakers – Remarkable Maps from the Low Countries, 1500–1900
€ 60,00

Gerelateerde boeken