Suzanna en de ouderlingen – #MeToo in de tijd van Hendrick De Clerck (ca. 1560-1630)

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXX

De Brusselse schilder Hendrick De Clerck (ca. 1560-1630) was in zijn dagen een gevierd kunstenaar. Met de regelmaat van de klok werkte hij voor de aartshertogen Albrecht en Isabella en hun Europese netwerk. Ook voor de rest van de beau monde in de Spaanse Nederlanden penseelden De Clerck en zijn atelier honderden taferelen bij elkaar, waaronder moraliserende Bijbelse voorstellingen zoals de Suzanna en de ouderlingen die centraal staat in deze editie van Phoebus Focus.

Het thema van Suzanna komt al voor in de beeldende kunst sinds de eerste eeuwen van het christendom. Pas in de zestiende eeuw krijgt Suzanna artistiek echt vleugels. Onder de veilige paraplu van een moraliserende levensles, biedt haar verhaal het perfecte excuus voor een tafereel in het teken van zinnenprikkelend naakt. Hoewel Hendrick De Clerck sierlijke maar suggestieve gewaden over zijn Suzanna drapeert, geeft ze in deze editie van Phoebus Focus alsnog alles bloot.


Katharina Van Cauteren
(1981) staat als stafchef aan het hoofd van de Kanselarij van The Phoebus Foundation. Katharina is doctor in de kunstwetenschappen en maakte reeds tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Ze bracht Rubens voor het eerst naar India, liet de Nederlanders kennis maken met Jacob Jordaens, en bracht Emile Claus en Rik Wouters naar Engeland. Intussen sleepte ze Memling, Metsys, Rubens en Van Dyck de wereld rond, van Tallinn (Estland) tot Denver (VS). En ook in eigen land zat Katharina niet stil, en was ze het brein achter tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s als de Antwerpse Academie, kant, portretkunst, en altijd weer die Vlaamse meesters uit de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw. Daarbij werkt ze samen met ander creatief talent, zoals modeontwerper Walter Van Beirendonck,hedendaagse kunstenaars, productiehuizen en radiomakers. De optelsom is steeds opnieuw een totaalbelevenis: een roller-coaster ride door de kunstgeschiedenis.

Met Politiek & Schilderkunst schreef Katharina het standaardwerk over de Brusselse schilder Hendrick De Clerck (1560-1630) en de politieke ambities van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Daarnaast publiceerde ze tal van boeken en artikels over vijftiende- tot zeventiende-eeuwse kunst en over de kunst van Sint-Martens-Latem, Ensor, Tytgat en Wouters. In de Phoebus Focus-reeks bracht ze eerder al het intrigerende Meermonster van Tagua Tagua tot leven door het schilderij in zijn achttiende-eeuwse context te plaatsen. Want waar beeldvoorstellingen zijn, vallen verhalen te vertellen…

 • 21 x 14,8 cm
 • 152 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 614 4

Susanna and the Elders – #MeToo in the Time of Hendrick De Clerck (c.1560-1630)

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXX

The Brussels painter Hendrick De Clerck (c.1560-1630) was a celebrated artist in his day. He worked regularly for the Archdukes Albert and Isabella and those in their European network. De Clerck and his workshop also painted hundreds of pictures for the rest of the great and the good in the Spanish Netherlands, including moralizing biblical episodes such as the painting of Susanna and the Elders that is the subject of this edition of Phoebus Focus.

Susanna’s story has been represented in the visual arts since the early centuries of Christianity. But its greatest popularity comes in the sixteenth century. Under the safe umbrella of a moralizing life lesson, it provides the perfect excuse for a spot of titillating nudity. Although Hendrick De Clerck covers Susanna with elegant yet suggestive drapery, she still reveals all in this edition of Phoebus Focus.


Katharina Van Cauteren
(1981) heads the Chancellery of The Phoebus Foundation as Chief of Staff. She has a PhD in art history and has curated numerous exhibitions in Belgium and beyond. She took Rubens to India for the first time, introduced the Dutch to Jacob Jordaens, and brought Emile Claus and Rik Wouters to England, in addition to sending Memling, Metsys, Rubens and Van Dyck around the world, from Tallinn (Estonia) to Denver (USA). In Belgium she has masterminded exhibitions on such diverse themes as the Antwerp Academy, lace and portraiture, and she has spotlighted the Flemish masters of the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries in various new ways. She also collaborates with other creatives, such as fashion designer Walter Van Beirendonck, and with contemporary artists, production houses and radio makers. The result is invariably a total experience, a roller-coaster ride through art history.

With Politics as Painting, Van Cauteren has written the standard work on the Brussels painter Hendrick De Clerck (c.1560-1630) and the political ambitions of Archdukes Albert and Isabella. She has also published extensively on the art of the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries, as well as the more recent artists of Sint-Martens-Latem, in addition to James Ensor, Edgard Tytgat and Rik Wouters. In the Phoebus Focus series she has brought the painting of the exotic Mere-Monster of Lake Tagua Tagua to intriguing life by placing it in its eighteenth-century context of court intrigue and monster mania. For where there are pictures, there are stories to tell…

 • 21 x 14,8 cm
 • 152 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 634 2

Andere edities

Suzanna en de ouderlingen – #MeToo in de tijd van Hendrick De Clerck (ca. 1560-1630)
€ 22,50
Susanna and the Elders – #MeToo in the Time of Hendrick De Clerck (c.1560-1630)
€ 22,50

Gerelateerde boeken

Geen boeken gevonden