Gratis verzending (Benelux)

Surf Tribe (NL)

UITVERKOCHT
€ 59,00 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Weergaloos fotoboek over de internationale surfcultuur door Stephan Vanfleteren

"Surfen gaat over gewonnen en verloren gevechten, over verbondenheid met een mysterieuze en onvatbare natuurkracht, over meditatie die zo diep is als die van de meest toegewijde zenmonniken. Bekijk de prachtige collectie portretten van Stephan Vanfleteren: in elk van de gezichten zie je de krijger, de priester, de filosoof. Verbeeld je hun ervaringen, hun gedachten, hun gevoelens. Kijk diep in hun ogen en je aanschouwt de onpeilbare wereld die Stephan daar feilloos heeft weten te vatten.

Surfen gaat over surfers, hoewel surfers steevast zeggen dat het allereerst over de golven gaat, en vervolgens over hun surfboard. Daarom is deze collectie foto’s zo uitdagend. Surfers zo ver krijgen dat ze een coherente uitleg geven over wat hen drijft, is onbegonnen werk. Surf Tribe vraagt de lezer om zelf de hiaten in te vullen. Kijk intens en geniet!"

— Gerry Lopez


In Surf Tribe toont fotograaf Stephan Vanfleteren dat de surfcultuur veel meer omvat dan louter competitiesport. Surfen gaat ook en vooral over een diep respect voor de oceaan, over het gevoel van nietigheid tegenover de krachten van de natuur, over gewonnen en verloren gevechten met anderen én met zichzelf.

Vanfleteren kijkt voorbij de traditionele surfspots van Californië en Hawaï en gaat over de hele wereld op zoek naar mensen die leven op plekken waar de oceaan het land raakt. Hij legt een vloeibare gemeenschap vast, die de natuur als enige leider heeft.

Hij portretteert zowel jong talent als levende iconen en oude legendes, zowel competitiesurfers als freesurfers. In dit boek vind je geen actiefoto’s op azuurblauwe golven maar wel serene zwart-witportretten in Vanfleterens bekende, beklijvende stijl. Hij toont de echte mensen achter de surfers, in al hun kracht en kwetsbaarheid. Deze beeldenreeks dringt door tot de ware kern van de surfcultuur: de liefde voor het water, de verslaving aan de golf, de passie voor de surf.

Met meer dan driehonderd portretten van onder anderen Kelly Slater, Gerry Lopez, John John Florence, Laird Hamilton, Bethany Hamilton, Greg Noll, Stephanie Gilmore, Mick Fanning, Joel Parkinson, Mickey Munoz, Filipe Toledo en Tom Carroll.

Met een voorwoord door surflegende Gerry Lopez.

 • 28,5 x 22 cm
 • 400 bladzijden
 • Hardcover
 • Bichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 9267 735 8

Surf Tribe (EN)

€ 59,00 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

An incomparable photo book about the international surf culture by Stephan Vanfleteren

“Surfing is about battles won and lost, communion with a mysterious and elusive energy force of nature and meditation as deep as any practiced by the most dedicated Zen monks. Look closely at this stunning collection of portraits by Stephan Vanfleteren and see the warrior, priest and philosopher in each of these faces. Imagine the experiences, the thoughts, the feelings. If Stephan has captured anything, look deeply into the eyes and behold a world without fathom.

Surfing is all about surfers even if the surfers always say that it’s all about the waves first then their surfboards after that. This is why this portrait collection is so provocative. Getting surfers to coherently articulate what it is that makes them tick is a fool’s mission. Surf Tribe evokes the readers to fill in all the blanks for themselves. Look deep and enjoy!”

— Gerry Lopez

In Surf Tribe, photographer Stephan Vanfleteren shows that there is far more to surf culture than just competitive sport. Surfing is also about a deep respect for the ocean, as well as that moment of insignificance surfers feel when confronted with the forces of nature. It’s about battles won and lost, both with other surfers and with themselves.

Vanfleteren looks beyond the traditional surf spots of California and Hawaii and searches the globe for people who live in places where sea and land meet. He documents a fluid community, which has nature as its one and only leader.

He pictures talented youngsters as well as living icons and revered legends, competition surfers as well as free surfers. In this book there are no action shots on azure blue waves; instead, you’ll find serene black and white portraits in Vanfleteren’s well-known, haunting style. He reveals the real person behind the surfer, in all his or her strength and vulnerability. This series of images penetrates to the true heart of surf culture: the love for the water, the addiction to the waves, the passion for the surf.

With more than 300 portraits of, among others, Kelly Slater, Gerry Lopez, John John Florence, Laird Hamilton, Bethany Hamilton, Greg Noll, Stephanie Gilmore, Mick Fanning, Joel Parkinson, Mickey Munoz, Filipe Toledo and Tom Carroll.

With a preface by surf legend Gerry Lopez.

 • 28,5 x 22 cm
 • 400 pages
 • Hardcover
 • Duotone
 • English edition
 • ISBN 978 94 9267 736 5

Surf Tribe (NL, gesigneerd)

UITVERKOCHT
€ 69,00 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Beschrijving
Details

Weergaloos fotoboek over de internationale surfcultuur door Stephan Vanfleteren

"Surfen gaat over gewonnen en verloren gevechten, over verbondenheid met een mysterieuze en onvatbare natuurkracht, over meditatie die zo diep is als die van de meest toegewijde zenmonniken. Bekijk de prachtige collectie portretten van Stephan Vanfleteren: in elk van de gezichten zie je de krijger, de priester, de filosoof. Verbeeld je hun ervaringen, hun gedachten, hun gevoelens. Kijk diep in hun ogen en je aanschouwt de onpeilbare wereld die Stephan daar feilloos heeft weten te vatten.

Surfen gaat over surfers, hoewel surfers steevast zeggen dat het allereerst over de golven gaat, en vervolgens over hun surfboard. Daarom is deze collectie foto’s zo uitdagend. Surfers zo ver krijgen dat ze een coherente uitleg geven over wat hen drijft, is onbegonnen werk. Surf Tribevraagt de lezer om zelf de hiaten in te vullen. Kijk intens en geniet!"

— Gerry Lopez


In Surf Tribe toont fotograaf Stephan Vanfleteren dat de surfcultuur veel meer omvat dan louter competitiesport. Surfen gaat ook en vooral over een diep respect voor de oceaan, over het gevoel van nietigheid tegenover de krachten van de natuur, over gewonnen en verloren gevechten met anderen én met zichzelf.

Vanfleteren kijkt voorbij de traditionele surfspots van Californië en Hawaï en gaat over de hele wereld op zoek naar mensen die leven op plekken waar de oceaan het land raakt. Hij legt een vloeibare gemeenschap vast, die de natuur als enige leider heeft.

Hij portretteert zowel jong talent als levende iconen en oude legendes, zowel competitiesurfers als freesurfers. In dit boek vind je geen actiefoto’s op azuurblauwe golven maar wel serene zwart-witportretten in Vanfleterens bekende, beklijvende stijl. Hij toont de echte mensen achter de surfers, in al hun kracht en kwetsbaarheid. Deze beeldenreeks dringt door tot de ware kern van de surfcultuur: de liefde voor het water, de verslaving aan de golf, de passie voor de surf.

Met meer dan driehonderd portretten van onder anderen Kelly Slater, Gerry Lopez, John John Florence, Laird Hamilton, Bethany Hamilton, Greg Noll, Stephanie Gilmore, Mick Fanning, Joel Parkinson, Mickey Munoz, Filipe Toledo en Tom Carroll.

Met een voorwoord door surflegende Gerry Lopez.

 • 28,5 x 22 cm
 • 400 bladzijden
 • Hardcover
 • Bichromie
 • Nederlandstalige editie
 • Gesigneerd exemplaar
 • ISBN 978 94 9267 735 8

Surf Tribe (EN, gesigneerd)

€ 69,00 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

An incomparable photo book about the international surf culture by Stephan Vanfleteren

“Surfing is about battles won and lost, communion with a mysterious and elusive energy force of nature and meditation as deep as any practiced by the most dedicated Zen monks. Look closely at this stunning collection of portraits by Stephan Vanfleteren and see the warrior, priest and philosopher in each of these faces. Imagine the experiences, the thoughts, the feelings. If Stephan has captured anything, look deeply into the eyes and behold a world without fathom.

Surfing is all about surfers even if the surfers always say that it’s all about the waves first then their surfboards after that. This is why this portrait collection is so provocative. Getting surfers to coherently articulate what it is that makes them tick is a fool’s mission. Surf Tribeevokes the readers to fill in all the blanks for themselves. Look deep and enjoy!”

— Gerry Lopez

In Surf Tribe, photographer Stephan Vanfleteren shows that there is far more to surf culture than just competitive sport. Surfing is also about a deep respect for the ocean, as well as that moment of insignificance surfers feel when confronted with the forces of nature. It’s about battles won and lost, both with other surfers and with themselves.

Vanfleteren looks beyond the traditional surf spots of California and Hawaii and searches the globe for people who live in places where sea and land meet. He documents a fluid community, which has nature as its one and only leader.

He pictures talented youngsters as well as living icons and revered legends, competition surfers as well as free surfers. In this book there are no action shots on azure blue waves; instead, you’ll find serene black and white portraits in Vanfleteren’s well-known, haunting style. He reveals the real person behind the surfer, in all his or her strength and vulnerability. This series of images penetrates to the true heart of surf culture: the love for the water, the addiction to the waves, the passion for the surf.

With more than 300 portraits of, among others, Kelly Slater, Gerry Lopez, John John Florence, Laird Hamilton, Bethany Hamilton, Greg Noll, Stephanie Gilmore, Mick Fanning, Joel Parkinson, Mickey Munoz, Filipe Toledo and Tom Carroll.

With a preface by surf legend Gerry Lopez.

 • 28,5 x 22 cm
 • 400 pages
 • Hardcover
 • Duotone
 • English edition
 • Signed copy
 • ISBN 978 94 9267 736 5

Andere edities

Surf Tribe (NL)
€ 59,00
Surf Tribe (EN)
€ 59,00
Surf Tribe (NL, gesigneerd)
€ 69,00
Surf Tribe (EN, gesigneerd)
€ 69,00

Gerelateerde boeken