Sporen van moderniteit

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Van bij zijn ontstaan in het begin van de 19de eeuw tot halverwege de 20ste eeuw wist de trein tal van kunstenaars te boeien. Kunstwerken illustreerden de angst en het enthousiasme voor een nieuwe, industriële wereld die op kruissnelheid kwam, maar ook heel wat schaduwzijden kende. Kunstenaars toonden stations en de invloed van het spoor op het stadsweefsel, of lieten nieuwe plaatsen zien die getuigden van de – eveneens nieuwe – mogelijkheid om te reizen. Ze waren gefascineerd door de lichten en de rookslierten van de locomotieven, door de snelheid en de almacht van de machine. In hun werken benadrukten ze de plastische schoonheid van de rondingen van vaak indrukwekkende treinen, van de pistons en het wonderlijke mechanisme. Ze toonden de machine en de fantasie, met hun voeten op de grond of met hun hoofd in de droomwereld van reizen en avontuur.

Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling Sporen van moderniteit in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België van 15 oktober 2021 tot 13 februari 2022. De expo neemt je mee op ontdekking door een wereld in verandering die door tal van avant-gardekunstenaars werd omarmd en maakt deel uit van het festival 'EUROPALIA TRAINS & TRACKS'.

 • 28 x 24 cm
 • 122 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 617 4

Tracks to Modernity

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

From the time of their first appearance in the early nineteenth century through to the mid-twentieth century, railway trains were a particular subject of interest for artists. Their depictions capture the sensitivities of their specific periods, illustrating both fear of and enthusiasm for a new industrial world, launched at full speed but now seen as out of control. They portray railway stations and cities redesigned to accommodate them, and new locations associated with equally new opportunities for travel. Artists are captivated by the lights and swirls of steam from the locomotives. They become worshippers of technology, mesmerized by the speed and almighty power of railway engines and rendering the plastic beauty of their curves, pistons and marvellous mechanisms. They depict variously the machine and the fantasy, their feet on the ground or their heads in the dreamworld of travel and inner adventure.

Tracks to Modernity, the flagship exhibition in the Royal Museums of Fine Arts of Belgium takes place from 15 October 2021 to 13 February 2022 as part of the 'EUROPALIA TRAINS & TRACKS' festival.

 • 28 x 24 cm
 • 122 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 619 8

Voies de la modernité

€ 39,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Depuis son apparition au début du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle, le train a constitué un sujet d’intérêt pour les artistes. Ses représentations font écho aux époques et aux sensibilités qui s’y expriment. Elles figurent l’angoisse et l’enthousiasme pour un monde nouveau, industriel, lancé à pleine vitesse mais désormais hors de contrôle. Elles étudient la gare et la ville qui se repense pour l’accueillir, les lieux nouveaux associés à la possibilité – tout aussi nouvelle – de voyager. Les artistes se fascinent pour les lumières et les volutes de vapeur. Ils se laissent hypnotiser par la vitesse et la toute-puissance de l’engin ; ils soulignent la beauté plastique de ses courbes, les pistons et la merveilleuse mécanique. Ils représentent l’outil et le fantasme, les pieds sur terre ou la tête dans l’univers onirique du voyage et de l’aventure intérieure.

Voies de la modernité, l'exposition phare aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique se tiendra du 15 octobre 2021 au 13 février 2022 et fait partie du festival 'EUROPALIA TRAINS & TRACKS'.

 • 28 x 24 cm
 • 122 pages
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Édition française
 • ISBN 978 94 6436 618 1

Andere edities

Sporen van moderniteit
€ 39,95
Tracks to Modernity
€ 39,95
Voies de la modernité
€ 39,95

Gerelateerde boeken

Geen boeken gevonden