Portret van Johannes I Gansacker – Adellijke ambities van een Antwerpse diamantslijper en de jonge Antoon Van Dyck (1599-1641)

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXXIII

Deze Phoebus Focus vertelt het bijzondere verhaal van de man die voor het eerst weer geïdentificeerd kan worden als Johannes I Gansacker (1592-1664) en de opmerkelijke geschiedenis van zijn portret. Het laat toe Gansacker te duiden als een van de vele jonge, ambitieuze ondernemers in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een self-made social climber die zich maar al te graag aan het begin van die klim liet portretteren door een schilder met precies dezelfde ambities als hij, met name Antoon Van Dyck.

Leen Kelchtermans (1986) studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven en voltooide de Research Master in deze discipline aan de Universiteit van Amsterdam. Als aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen schreef ze een proefschrift over de topografische strijdtaferelen van de Brusselse schilder Peter Snayers (1592-1667). In deze eerste oeuvrestudie hanteerde ze een interdisciplinaire onderzoeksmethode om de betekenislagen van vroegmoderne oorlogsschilderijen te doorgronden. Haar doctoraat werd bekroond met de Erik Duverger-prijs van de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Na haar promotie werkte ze als postdoctoraal vorser aan de KU Leuven en als gastprofessor aan Luca School of Arts.

Momenteel is Leen wetenschappelijk onderzoeker bij de Kanselarij van The Phoebus Foundation. Ze verdiept zich in (en smult van) haar omvangrijke topcollectie barokke meesters. Zo onderzocht ze onder andere het familiale netwerk van Jacob Jordaens in Den Haag en slaagde erin zijn pronkkamer, waar de plafondstukken over het liefdesverhaal van Amor en Psyché hingen, in zijn Antwerpse huis te reconstrueren. Leen geeft lezingen op nationale en internationale conferenties, en publiceert haar onderzoek in binnen- en buitenlandse boeken en tijdschriften. Voor de Phoebus Focus-reeks schreef ze reeds over de verrassende verhalen achter Peter Snayers’ Overval op reizigers, de beeltenis van een jonge vrouw door een onbekende meester, Jordaens’ portret van zijn dochter Elisabeth, en zijn Heilige Begga.

 • 21 x 14,8 cm
 • 112 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 650 2

Portrait of Johannes Gansacker I – Aristocratic Ambitions of a Diamond Cutter and the Young Anthony Van Dyck (1599-1641)

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXXIII

This Phoebus Focus tells the remarkable story of the man whose identity can now for the first time be confirmed as Johannes Gansacker I (1592-1664) and recounts the striking history of his portrait. It allows Gansacker to be identified as one of many young, ambitious entrepreneurs in seventeenth-century Antwerp. A self-made social climber who was only too eager to be portrayed at the start of that climb by a painter who harboured exactly the same ambitions.

Leen Kelchtermans (1986) studied Art History at KU Leuven and completed a Research Master’s in the same discipline at the University of Amsterdam. While a pre-doctoral fellow of the Research Foundation Flanders (FWO), she wrote her dissertation on the topographical battle scenes of Brussels painter Peter Snayers (1592-1667). In this first oeuvre study, she applied an interdisciplinary research method to explore the layers of meaning in early modern war paintings. Her doctorate was awarded the Erik Duverger Prize of the Royal Flemish Academy of Belgium. She went on to work as a postdoctoral researcher at KU Leuven and as a visiting professor at LUCA School of Arts.

Currently, Leen is an art-historical researcher at the Chancellery of The Phoebus Foundation. She immerses herself (and delights) in its extensive top collection of Baroque masters. Among other things, she studied Jacob Jordaens’ family network in The Hague and succeeded in reconstructing his Antwerp home’s reception room, where the ceiling pieces about the love story of Cupid and Psyche were on display. Leen lectures at national and international conferences, and publishes her research in national and international books and journals. For the Phoebus Focus series, she has already written about the remarkable stories behind Peter Snayers’ Attack on Travellers, the portrait of a young woman by an unknown master, as well as Jordaens’ portrait of his daughter Elisabeth and his St Begga.

 • 21 x 14,8 cm
 • 112 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 654 0

Andere edities

Portret van Johannes I Gansacker – Adellijke ambities van een Antwerpse diamantslijper en de jonge Antoon Van Dyck (1599-1641)
€ 22,50
Portrait of Johannes Gansacker I – Aristocratic Ambitions of a Diamond Cutter and the Young Anthony Van Dyck (1599-1641)
€ 22,50

Gerelateerde boeken

Geen boeken gevonden