Op losse schroeven – Over zenuwpezen, zwartkijkers en zielenknijpers

€ 29,95 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Een actuele kijk op de vaste collectie van
het Museum Dr. Guislain

“‘Musea zijn stoffige verzamelplaatsen van dingen, met als bezoekers voornamelijk hoogopgeleide bejaarde vrouwen.’ ‘Museumcatalogi zijn boeken die men enthousiast koopt maar nadien nooit meer bekijkt.’ Die twee vooroordelen gaan alvast niet op voor het Museum Dr. Guislain en deze nieuwe catalogus. Je krijgt een rijkelijk geïllustreerd boek in handen met boeiende artikels over hete hangijzers in de psychiatrie. Dezelfde thematische ordening kan je bekijken in het museum zelf. Confronterend, bij tijd en wijle ontroerend, en altijd fascinerend.”

— Paul Verhaeghe


Waanzin ontregelt, slaat ons uit ons lood en brengt ons bij de grens van het normale. Maar waar eindigt de norm en begint de chaos? En wie bepaalt waar die grens ligt? Op losse schroeven vertelt het verhaal van narren, dollen en waanzinnigen, maar benadrukt ook het belang van psychisch welzijn in een steeds complexer wordende maatschappij. In vijf thema’s ontleedt het Museum Dr. Guislain ‘dat andere’ dat ons tegelijk verstoort en fascineert. ‘Abnormaal’ gedrag werd lange tijd opgesloten in imposante gestichten, maar vandaag reikt psychische zorg ver buiten die muren.

Deze publicatie legt de vinger op de evolutie en invloed van machtsrelaties in de psychiatrie, en probeert vat te krijgen op de vele labels die zowel een hulp als een hindernis zijn. Ze stelt de tweedeling tussen lichaam en geest ter discussie en toont hoe verbeelding inzicht brengt en het onzegbare zichtbaar maakt. Het Museum Dr. Guislain begraaft de psychiatrie niet in de geschiedenis maar brengt de geestelijke gezondheid in een prangende actualiteit.

Dit rijk geïllustreerde boek, naar de gelijknamige collectiepresentatie, tast in vijf essays de grenzen van het traditionele af en gaat op zoek naar de zin in de waanzin. Andrew Scull schreef het voorwoord.

Publicatie bij de tentoonstelling Op losse schroeven – Over zenuwpezen, zwartkijkers en zielenknijpers in het Museum Dr. Guislain in Gent van 12 oktober 2019 tot 31 december 2020.

 • 24 x 17 cm
 • 256 bladzijden
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6388 705 2

Unhinged – On Jitterbugs, Melancholics and Mad-Doctors

Laatste exemplaren
€ 29,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

A contemporary look at the permanent collection of Dr. Guislain Museum Ghent

“Unhinged is brave, open, rigorous, and beautiful. This exhibition of diverse images and the illuminating essays in its catalogue take on the urgent questions in psychiatry’s past that remain urgent questions in psychiatry’s present. See it. Read about it. It will make you think, feel, and wonder.”

— Siri Hustvedt

Madness is what disturbs us, throws us off balance and leads us to the edge of normality. But where does the norm end and chaos begin? And who decides where that boundarylies?

Unhinged tells the story of fools, madmen and the insane, but it also emphasises the importance of psychological well-being in an increasingly complex society. In five themes, the Dr. Guislain Museum dissects that ‘other’ that both disturbs and fascinates us. For a long time, ‘abnormal’ behaviour was locked up in imposing institutions, but today psychological care reaches far beyond those walls.

This publication draws attention to the evolution and influence of power relations in psychiatry, and seeks to get a grip on the many labels that are both a help and a hindrance. It questions the dichotomy between body and mind, and shows how imagination brings insight and makes the unspeakable visible. Instead of burying psychiatry in history, the Dr. Guislain Museum renders mental health pressingly topical.

In five essays, this richly illustrated book, based on the collection presentation of the same name, explores the boundaries of the traditional and looks for the sense in madness. Andrew Scull wrote the foreword.

Publication accompanying the exhibition Unhinged – On Jitterbugs, Melancholics and Mad-Doctors at the Dr. Guislain Museum in Ghent, from 12.10.2019 until 31.12.2020.

 • 24 x 17 cm
 • 256 pages
 • Hardcover
 • Quadrichromy
 • English edition
 • ISBN 978 94 6388 722 9

Andere edities

Op losse schroeven – Over zenuwpezen, zwartkijkers en zielenknijpers
€ 29,95
Unhinged – On Jitterbugs, Melancholics and Mad-Doctors
€ 29,95

Gerelateerde boeken