KMSKA – Het Schoonste Museum

Laatste exemplaren
€ 39,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Een unieke kijk achter de schermen van het KMSKA: een elf jaar durend renovatieproject in woord en beeld

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) kreeg tijdens een elf jaar durende renovatie een grondige make-over. Er staat een museum dat in alle opzichten nieuw is: er kwam een gloednieuw museumvolume, het historische gebouw straalt weer, de gevel is gerestaureerd en de tuin heraangelegd.

KMSKA – Het Schoonste Museum belicht die grootschalige renovatie en focust ook op een tweede grootscheepse vernieuwing: de hele werking van het museum is up-to-date gebracht. Je vindt hier antwoorden op vragen als: hoe is de KMSKA-collectie geworden tot wat ze vandaag is en hoe toont het KMSKA ze? Hoe spreek je een zo divers moge­lijk publiek aan? Hoe presenteert het museum zich aan de buitenwereld? Wat zijn de verwachtingen van een kunstmuseum in onze eenentwintigste eeuw?

Ontdek de levendige geschiedenis van een eigentijds museum in voortdurende evolutie. Met beelden van fotograaf Karin Borghouts.

Deze publicatie verschijnt naar aanleiding van de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen in september 2022.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 256 pagina's
 • Softcover
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 664 8

KMSKA – The Finest Museum

€ 45,00 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Unique glimpse behind the scenes of the KMSKA: an eleven-year renovation project presented in words and pictures

The Royal Museum of Fine Arts Antwerp (KMSKA) has undergone an eleven-year renovation period resulting in a total makeover. The museum as it stands today is in all respects new: there is an entirely new museum volume, the monumental museum building has been restored to its historic magnificence, the exterior has been conserved and the garden newly landscaped.

KMSKA – The Finest Museum showcases this enormous renovation and also highlights a second innovation of equally massive scale: the entire operation of the museum has been brought up to date. In this book you can find the answers to questions such as, how did the collection reach its current incarnation? And, how does the KMSKA make its decisions about what to display? How do you appeal to as diverse an audience as possible? How does the museum present itself to the world? What expectations are museums faced with in our 21st century?

Discover the vibrant history of this modern and perpetually evolving museum. With images by photographer Karin Borghouts.

This publication is issued on the occasion of the reopening of the KMSKA in September 2022.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 256 pagina's
 • Hardcover
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 667 9

KMSKA – Le Musée Merveilleux

€ 39,50 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Look inside
Beschrijving
Details

Un regard unique dans les coulisses du KMSKA : une rénovation de onze ans en mots et en images

Après onze ans de rénovation, le Musée Royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) a fait peau neuve. À tous points de vue, c’est désormais un nouveau musée, avec un espace muséal flambant neuf, un bâtiment historique qui a retrouvé tout son éclat, une façade restaurée et un jardin réaménagé.

KMSKA – Le Musée Merveilleux met en lumière à la fois cette rénovation à grande échelle et se focalise sur la deuxième innovation majeure qu’est la modernisation du fonctionnement du musée dans son ensemble. Vous trouverez ici des réponses à toutes vos questions, notamment : comment la collection du KMSKA est-elle devenue ce qu’elle est aujourd’hui et comment le KMSKA l’expose-t-il ? Comment s’adresser à un public aussi diversifié que possible? Comment le musée se présente-t-il au monde extérieur ? Quelles sont les attentes d’un musée d’art au XXIe siècle ?

Découvrez l’histoire vivante d’un musée contemporain en constante évolution. Une histoire illustrée par la photographe Karin Borghouts.

Cet ouvrage a été publié à l'occasion de la réouverture du KMSKA en septembre 2022.

 • 31,5 x 24,5 cm
 • 256 pagina's
 • Softcover
 • Quadrichromie
 • Franstalige editie
 • ISBN 978 94 6436 666 2

Andere edities

KMSKA – Het Schoonste Museum
€ 39,50
KMSKA – The Finest Museum
€ 45,00
KMSKA – Le Musée Merveilleux
€ 39,50

Gerelateerde boeken