Jef Verheyen – Venster op het oneindige

€ 59,95 Gratis verzending (Benelux)
uitverkocht
Look inside
Beschrijving
Details

Groots oeuvre-overzicht van de conceptuele schilder Jef Verheyen

Als motor van de internationale avant-garde bekleedt Jef Verheyen (1932–1984) een belangrijke plaats in de Europese kunst. In de late jaren vijftig bereikte de schilderkunst mede door zijn visie een ‘nulpunt’.

Verheyen ontwikkelde een onnavolgbare monochrome schildertechniek door dunne verflagen schijnbaar gewasemd over elkaar aan te brengen. Zo werd het schilderij een contemplatieve ruimte: een venster op het oneindige dat uitnodigt om weg te dromen, te staren in de leegte of – meer conceptueel – onze blik te richten.

Een leven lang probeerde Verheyen traditie te verzoenen met vernieuwing. Zijn modernistische avontuur omvatte zowel keramische experimenten en oosterse denkbeelden als schilderkunst van de Vlaamse meesters. Jef Verheyen. Venster op het oneindige toont aan de hand van honderden werken de inhoudelijke en stilistische evolutie van Le Peintre Flamant, zoals hij zichzelf noemde. Dankzij nooit eerder ontsloten notitieboekjes, foto’s en brieven biedt dit oeuvre-overzicht tevens een inkijk in het kunstenaarsarchief.

Onder redactie van Annelien De Troij en Adriaan Gonnissen, curatoren van het M HKA en het KMSKA.

 • 28 × 28 cm
 • 356 pagina's
 • Hardcover
 • Nederlandstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6494 112 8

Jef Verheyen – Window on Infinity

€ 59,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Major oeuvre overview of the conceptual painter Jef Verheyen

As a driving force of the international avant garde, Jef Verheyen (1932–1984) occupies an important position in the European art world. In the late 1950s the art of painting arrives at a “zero point” in part thanks to his vision.

Verheyen developed an inimitable monochrome painting technique by layering such thin layers of paint over each other that they seem to be misted onto the canvas. And so the painting became a contemplative space: a window on the infinite, an invitation to daydream, stare into the void or – more conceptually – focus our gaze.

His whole life, Verheyen tried to reconcile tradition with innovation. His modernist adventure encompassed ceramic experimentation, eastern philosophy and the art of the Flemish masters. Jef Verheyen – Window on Infinity offers hundreds of works that show the substantive and stylistic evolution of Le Peintre Flamant, the name he gave himself. Thanks to a selection of previouslyunpublished notebooks, photographs and letters, this oeuvre overview also gives a view on the artist’s archive.

Edited by Annelien De Troij, curator of the M HKA, and Adriaan Gonnissen, curator of the KMSKA.

 • 28 × 28 cm
 • 356 pagina's
 • Hardcover
 • Engelstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6494 113 5

Andere edities

Jef Verheyen – Venster op het oneindige
€ 59,95
Jef Verheyen – Window on Infinity
€ 59,95

Gerelateerde boeken