Hoofdenbakker – Dromen van menselijke maakbaarheid in de vijftiende tot de zeventiende eeuw

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXXI

In de collectie van The Phoebus Foundation bevindt zich een zonderling tafereel met de al even zonderlinge titel Hoofdenbakker. Bevroren in de actie houdt een bakkersknecht zijn kapmes omhoog om met een welgemikte zwaai de man voor hem te onthoofden. De raadselachtige titel in combinatie met het vreemd ogende tafereel roept heel wat vragen op. Liep er werkelijk een bakker rond die zijn klanten onthoofdde? Voerde de man een schandstraf uit, een vroege variant van plastische chirurgie of is er nog iets anders aan de hand?


Wendy Wauters
(1983) behaalde in 2005 een master in de Beeldende Kunsten aan Sint-Lukas Brussel. Na een loopbaan als artdirector studeerde ze Kunstwetenschappen aan de KU Leuven. In 2017 studeerde ze af met de scriptie Een oven vol van menig hoofd en zotten bol. Een cultuurhistorische analyse van de oven als instrument voor menselijke maakbaarheid binnen de schijnoperaties in de vroegmoderne beeldcultuur, die bekroond werd met de Frans Olbrechts-prijs. In december 2021 promoveerde Wendy aan haar alma mater onder supervisie van Prof. dr. Barbara Baert. Haar proefschrift — De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van kerkgangers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, ca. 1450-1566 — werpt een nieuw licht op de pre-Tridentijnse ruimtelijke, rituele en sensoriële omgang met liturgische voorwerpen. Voor dit werk ontving Wendy de Mgr. Charles De Clercq-prijs. In januari 2023 verscheen een herwerkte versie als publieksboek: De geuren van de kathedraal. Eind 2024 volgt de wetenschappelijke uitgave in samenwerking met musicoloog Eugeen Schreurs. Momenteel is Wendy aan de slag als hoofd Collectievorming non-fictie voor de Antwerpse bibliotheken.

 • 21 x 14,8 cm
 • 96 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Nederlandstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 643 4

Head-Baker – Aspirations of Human Makeability in the Fifteenth to the Seventeenth Century

€ 22,50 Gratis verzending (Benelux)
Beschrijving
Details

Phoebus Focus XXXI

The Phoebus Foundation’s collection includes an unusual painting which has an equally unusual title: Head-Baker. A baker’s servant, frozen in motion, with his cleaver raised high in the air, is poised to decapitate the man sitting in front of him with a well-aimed swing. The mysterious title combined with the strange scene raises many questions. Was there really a baker running around decapitating his customers? Is the man administering a humiliating punishment, carrying out an early form of plastic surgery, or is something else going on?


Wendy Wauters
(1983) obtained a master’s degree in visual arts from Sint-Lukas Brussels in 2005. After a career as an art director, she studied art history at KU Leuven. In 2017 she graduated with a thesis on the furnace as an instrument of human makeability in sham operations in early modern visual culture, which was awarded the Frans Olbrechts Prize. In December 2021, Wendy received her PhD from her alma mater under the supervision of Prof. Barbara Baert. Her dissertation, entitled De beroering van de religieuze ruimte. De belevingswereld van kerkgangers in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekerk, ca. 1450-1566, about the late medieval perception and experience in the Antwerp Church of Our Lady sheds new light on the pre-Tridentine spatial, ritual and sensorial perceptions of liturgical objects. This work earned Wendy the Mgr. Charles De Clercq Prize. A revised version was published as a book aimed at the general public in January 2023: De geuren van de kathedraal. The academic edition will follow at the end of 2024, in collaboration with musicologist Eugeen Schreurs. Wendy is currently working as Head of Non-fiction Collection Development for Antwerp’s libraries.

 • 21 x 14,8 cm
 • 96 pagina's
 • Softcover met flappen
 • Quadrichromie
 • Engelstalige editie
 • ISBN 978 94 6466 646 5

Andere edities

Hoofdenbakker – Dromen van menselijke maakbaarheid in de vijftiende tot de zeventiende eeuw
€ 22,50
Head-Baker – Aspirations of Human Makeability in the Fifteenth to the Seventeenth Century
€ 22,50

Gerelateerde boeken

Geen boeken gevonden