Barokke Influencers – Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen

€ 49,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Hedendaagse blik op barokke meesterwerken

Hoe gebruikten de jezuïeten de barokke beeldtaal van hun tijd om het publiek te overtuigen van hun visie op mens, geloof en maatschappij? In dit prachtig geïllustreerde boek met onder meer talrijke werken van Peter Paul Rubens trachten verschillende auteurs die complexe vraag te beantwoorden.

De setting is Antwerpen in de zeventiende eeuw. De stad was in die tijd het hoofdkwartier van de jezuïetenorde in de Nederlanden en een bastion tegen het calvinisme in de Noord-Nederlandse Republiek. De kunsten beleefden er een ongeziene bloei. Schilders zoals Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck realiseerden werken in opdracht van de jezuïeten en namen deel aan het door de orde georganiseerde katholieke verenigingsleven, samen met grote groepen andere gelovigen. Zo gaat in deze publicatie veel aandacht naar de barokke Sint-Ignatiuskerk, de huidige Sint-Carolus Borromeuskerk aan het Hendrik Conscienceplein, waarvoor Rubens virtuoze plafondschilderingen realiseerde. De auteurs tonen verder aan hoe ook meer bescheiden genres, waaronder religieuze volksprenten, geïllustreerde heiligenlevens, school-, emblemata- en gebedenboeken, werden aangewend om zoveel mogelijk gelovigen te enthousiasmeren, zowel in eigen land als in verre overzeese gebieden.

Barokke Influencers – Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen omvat tekstbijdragen van onderzoekers verbonden aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Stuttgart en aan diverse erfgoedinstellingen.

Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in de Carolus Borromeuskerk, het museum Snijders&Rockoxhuis en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen van 22 april tot 16 juli 2023. De tentoonstelling is een onderdeel van het stadsfestival Barokke Influencers.

 • 28 x 23 cm
 • 208 pagina's
 • Hardcover
 • Nederlandstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 624 3

Baroque Influencers – Jesuits, Rubens, and the Arts of Persuasion

€ 49,95 Gratis verzending (Benelux)
Look inside
Beschrijving
Details

Contemporary look at baroque masterpieces

In what ways did the Jesuits deploy the Baroque visual language of the time to persuade the public of their vision on humankind, religion and society? In this beautifully illustrated book, which includes numerous artworks by Peter Paul Rubens and others, diverse authors rise to the challenge of finding answers to this complex question.

The setting is Antwerp in the 17th century. At that time, the city was the Jesuit Order’s headquarters in the Netherlands and a bastion against the Calvinism in the Northern Netherlands Republic. The fine arts were flourishing there like never before. Painters such as Peter Paul Rubens and Anthony van Dyck produced works for the Jesuits and participated in the Catholic community life organised by the order, with large groups of fellow believers. This publication takes a close look at the Baroque Saint Ignatius Church, now the Saint Charles Borromeo Church on Hendrik Conscienceplein, for which Rubens created magnificent ceiling paintings. The authors also show how more modest forms of art, such as religious folk prints, illustrated lives of the saints, schoolbooks, emblemata books and prayer books, were used to kindle the enthusiasm of as many believers as possible, both in their own country and in distant overseas territories.

Baroque Influencers – Jesuits, Rubens and the Arts of Persuasion presents written contributions from researchers affiliated with the Universities of Antwerp, Louvain and Stuttgart and various heritage institutes.

Publication accompanying the triptych of exhibitions of the same name in the Saint Charles Borromeo Church, the museum Snijders&Rockox House and the Hendrik Conscience Heritage Library in Antwerp from 22 April until 16 July 2023. The exhibition is part of the Baroque Influencers city festival.

 • 28 x 23 cm
 • 208 pagina's
 • Hardcover
 • Engelstalige editie
 • Quadrichromie
 • ISBN 978 94 6466 624 3

Andere edities

Barokke Influencers – Jezuïeten, Rubens en de kunst van het overtuigen
€ 49,95
Baroque Influencers – Jesuits, Rubens, and the Arts of Persuasion
€ 49,95

Gerelateerde boeken